Voor puppy’s vanaf 16 weken oud.

Het socialiseren gaat door, maar het wordt ook allemaal een klein beetje serieuzer, het leren samenwerken met de baas wordt steeds belangrijker. Om te kunnen samenwerken is aandacht en motivatie nodig. Hier wordt dan ook op diverse manieren aan gewerkt.

Oefeningen die aan de orde zullen komen zijn: zit, af, blijf, hier komen, wandelen zonder trekken, plaats sturen, etc. Vele oefeningen worden nog vermengd met spelelementen. Naarmate het concentratievermogen van de jonge hond stijgt en gewenst gedrag geautomatiseerd raakt, wordt dit aangepast.

P1110800